پنجشنبه، 12 تیر 1399
شرکت سینمایی نور تابان
شرکت سینمایی پیامبر اعظم
شهر مدینه 

 بخشی از مدینه با مشخصات معماری دوره صدر اصلام در مساحت تقریبی 20 هکتار ساخته شده است.فضای سبزو برکه ها و آبراه های متناسب با فضای جغرافیایی یثرب قدیم طراحی و اجرا شده است.
 

 شهر بصرا 

دیر کهن بصرا شامل کلیسا و حیات مرکزی دیر و برج ناقوس و عبادتگاهای پیرامونی آن در فضای کوهستانی بنا گردیده که در فیلم بخشی از شهر بصرا می باشد. ورودی شهر با الهام از معماری رومی ، با ستون های متعدد و سرستونهای تاریخی آن بنا گردیده است.دروازه عظیم ورودی شهر و همچنین باراندازو بازارچه حاشیه شهر طراحی و اجرا شده.